Podpis elektroniczny-od ręki na miejscu


 

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579) dane w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.

Bez zbędnego czekania otrzymasz podpis elektroniczny – wystarczy posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu)
Posiadamy mobilne uprawnienia do generowania elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

Tagi:Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, token,karta,Elektroniczny podpis, Kwalifikowany podpis elektroniczny na miejscu od ręki, Gliwice,Zabrze, Knurów, Pyskowice,Rybnik.Tarnowskie Góry, Zbrosłwice Kwalifikowany Podpis elektroniczny, Kwalifikowany certyfikat, karta kryptograficzna na miejscu od ręki, Gliwice, Py

Koszt podpisu elektronicznego firmy
zależny jest od okresu na jaki jest wydawany

Zamawiając Usługę  Podpis elektroniczny pod wskazany adres to my przyjeżdżamy do Państwa i wystawiamy podpis elektroniczny na miejscu w siedzibie Państwa firmy , oraz wykonujemy usługę wdrożenia i instalacji na wskazanym komputerze .
Koszt usługi to 120 zł netto z dojazdem do 30 Km ( obejmuje Knurów – Gliwice – Rybnik-Pyskowice-Zabrze okolice )

Decydując się na osobistą wizytę w naszej firmie, istnieje możliwość instalacji oprogramowania, certyfikatu oraz krótkie szkolenie na komputerze klienta jeśli taki zostanie dostarczony.

Koszt takiej usługi to jedyne 40 zł netto.

 

Certyfikat można zakupić na okres od roku do trzech lat, najczęściej wybieranym nośnikiem przez zamawiających jest okres
2 letni – token z kartą sim

Nowy certyfikat czytnik + karta +oprogramowanie Cena netto
Token + Karta Sim certyfikat 1 rok289 zł
Token + Karta Sim certyfikat 2 lata349 zł
Token + karta Sim certyfikat 3 lata459 zł
Istnieje również możliwość zamówienie podpisu elektronicznego bez czytnika kart jeśli taki już jest
Karta Certyfikat Oprogramowanie Cena netto
Karta sim certyfikat 1 rok249 zł
Karta sim certyfikat 2 lata299 zł
Karta sim certyfikat 3 lata409 zł

Nowy podpis można również zakupić bez urządzenia sam certyfikat jeśli karta i czytnik jest w posiadaniu

Certyfikatcena netto
Certyfikat 1 rok179 zł
Certyfikat 2 lata249 zł
Certyfikat 3 lata349 zł
Odnowienie podpisu elektronicznego po upływie jego ważności można odnowić samodzielnie poprzez aplikację SecureDoc, lub bezpośrednio w naszym sklepie
Odnowienie cena netto
odnowienie w punkcie certyfikat 1 rok 179 zł
odnowienie w punkcie certyfikat 2 lata 239 zł
odnowienie w punkcie certyfikat 3 lata 339 zł

to najnowocześniejsza wersja standardowego
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Co go wyróżnia? Przede wszystkim pozwala podpisywać wszystkie pliki i dokumenty bez użycia karty kryptograficznej i bez czytnika.
Wszystko, czego potrzebujesz, to komputer z dowolnym programem podpisującym, dostępem do Internetu oraz smartfon z aplikacją ECSigner.
Podpis ECsigner jest w pełni kompatybilny ze wszystkimi programami, portalami państwowymi lub korporacyjnymi, do których stosowałeś standardowy podpis na karcie.
Zakres użycia, zastosowania i moc prawna podpisu ECSigner jest identyczna jak standardowego kwalifikowanego podpisu na fizycznej karcie kryptograficznej.

Podpis kwalifikowany ECSigner
Zestaw składa się z podpisu kwalifikowanego w chmurze,
certyfikatu kwalifikowanego, oprogramowania oraz
usługi weryfikacji
Cena netto
Certyfikat +oprogramowanie 1 rok299 zł
Certyfikat +oprogramowanie 2 lata399 zł
Certyfikat +0programowanie 3 lata499 zł

Odnowienie podpisu ECSigner – stacjonarnie

Oferta dla posiadaczy ważnego certyfikatu
kwalifikowanego ECSigner od EuroCert.
Zestaw składa się z certyfikatu kwalifikowanego w
chmurze, oprogramowania oraz stacjonarnej
usługi weryfikacji

1rok – 199 zł netto
2 lata – 259 zł netto
3 lata – 339 zł netto


Oprogramowanie EUROCERT

Dla systemu Windows

SecureDoc 2 – aplikacja do składania i weryfikacji podpisu kwalifikowanego – pobierz

Aplikacja do obsługi karty kryptograficznej – instalator dla systemów Windows 8 i nowsze – pobierz

INSTRUKCJE:

 • Instrukcja aplikacji do obsługi karty kryptograficznej dla systemów Windows (8 i nowsze)POBIERZ
 • Instrukcja SecureDoc 2 (Aktualizacja: 20.05.2021)POBIERZ

Dla systemów MAC OS

APLIKACJE:

 • Aplikacja do obsługi karty kryptograficznej – instalator dla systemów MacOS (Catalina 10.15 i nowsze)POBIERZ
 • SecureDoc 2 – aplikacja do składania i weryfikacji podpisu kwalifikowanego (Aktualizacja: 27.10.2020)POBIERZ

INSTRUKCJE:

 • Instrukcja aplikacji do obsługi karty kryptograficznej dla systemów MacOSPOBIERZ
 • Instrukcja SecureDoc 2 (Aktualizacja: 20.05.2021)POBIERZ

Podpis kwalifikowany a podpis elektroniczny

Rozwój technologii sprawia, że coraz więcej spraw załatwiamy przez Internet. Z pomocą przychodzą nam podpisy elektroniczne, wśród których można wyróżnić zwykłe e-podpisy (np. profil zaufany) oraz kwalifikowane podpisy elektroniczne. Zasadnicza różnica pomiędzy tymi dwoma typami jest taka, że e-podpis z certyfikatem kwalifikowanym pociąga za sobą skutki prawne (równoważne podpisowi własnoręcznemu) i posiada znacznie szersze zastosowanie w stosunku do podpisu niekwalifikowanego. Załatwiając codzienne sprawy biznesowe i urzędowe, może się więc okazać, że zwykły podpis nie będzie wystarczający.

Co daje podpis elektroniczny?

Wszystkie podpisy elektroniczne, niezależnie od tego, czy są kwalifikowane czy nie, mogą być używane w codziennej pracy oraz w kontaktach z urzędami i innymi jednostkami administracji publicznej. Każdy e-podpis da ci zatem kilka podstawowych, uniwersalnych korzyści, które usprawnią wykonywanie codziennych obowiązków.

Oto najważniejsze zalety podpisów elektronicznych, niezależnie od rodzaju:

Podpis elektroniczny oszczędza czas i pieniądze.

Jest to najważniejsza korzyść z dysponowania e-podpisem. Z pomocą podpisu elektronicznego można zrezygnować z dostarczania dokumentów pocztą lub kurierem, co już samo w sobie generuje dodatkowe koszty. Podpisy elektroniczne umożliwiają skuteczniejsze zarządzanie czasem w przypadku kontaktów urzędowych. Używając ich nie ma potrzeby stania w kolejkach, bo formalności załatwiamy w prosty sposób droga elektroniczną.

Podpis elektroniczny umożliwia zawieranie umów.

Dzięki niekwalifikowanym podpisom elektronicznym, nazywanym również podpisami komercyjnymi, można podpisać np. umowę o dzieło lub umowę handlową. Może to nastąpić wówczas, gdy strony dokumentu zawrą między sobą odpowiednią umowę, w której uznają wzajemnie, że taki podpis będzie wystarczający. Elektroniczny podpis niekwalifikowany będzie służył podpisywaniu umów niższego rzędu dla tzw. formy dokumentowej, np. dokumentów w obiegu wewnętrznym firmy. Dokumenty wyższej rangi, wymagające tzw. formy pisemnej, będą mogły być podpisywane jedynie podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym.

Czym różni sie podpis kwalifikowany od innych

Podpis zaufany (Profil zaufany)

Jest to podpis niekomercyjny, czyli całkowicie bezpłatny. Podpis zaufany jest podpisem potwierdzającym tożsamość w kontaktach on-line z urzędami. Z jego pomocą można załatwić sprawy administracyjne, bez konieczności osobistego udawania się do urzędu. Profil zaufany wykorzystywany jest najczęściej w przypadku spraw obywatelskich (np. zgłoszenie urodzenia dziecka czy rejestracja samochodu) czy spraw związanych z działalnością gospodarczą, ale może służyć również do potwierdzenia autentyczności operatów elektronicznych kierowanych m.in. do Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W tym przypadku ciężar pliku PDF z operatem geodezyjnym nie może przekraczać 10 MB.

Warto wiedzieć, że podpis zaufany jest elektronicznym podpisem niekwalifikowanym, który jest stosowany do podpisywania dokumentów kierowanych jedynie do niektórych instytucji publicznych.   Można tu też zaznaczyć, że podpisy działające na bazie certyfikatów niekwalifikowanych, chociaż ogólnodostępne, są adresowane dla ograniczonych grup użytkowników. Ważność każdego profilu zaufanego to 3 lata.

Podpis zaufany – Plusy

 • Bezpłatny
 • Ogólnodostępny

Podpis zaufany – Minusy

 • Posiada ograniczenia w użyciu
 • Uznawany jest tylko na terytorium RP
 • Służy jedynie do kontaktów z urzędami
 • Pozwala na podpisywanie plików PDF z operatem geodezyjnym jedynie do 10 Mb
 • Nie jest odnawialny automatycznie

Podpis osobisty

Podpis osobisty z jest rodzajem zaawansowanego podpisu cyfrowego, który zapisany jest w warstwie elektronicznej nowych dowodów osobistych. Oznacza to, że mogą posługiwać się nim wyłącznie posiadacze tzw. e-dowodów, które w Polsce są powszechnie wydawane od marca 2019 roku. Warstwa elektroniczna e-dowodu zawiera m.in. dane osobowe i dane dowodu w formie elektronicznej. Znajdują się tutaj także certyfikaty, m.in. ten umożliwiający uwierzytelnienie w usługach online oraz certyfikat, który pozwala podpisać dokumenty elektronicznie podpisem osobistym.
W przypadku prywatnych kontrahentów, nie zawrzemy z jego pomocą umowy cywilno-prawnej, chyba, że obie strony wyrażą na to zgodę.

Aby użyć podpisu osobistego, musimy dysponować specjalnym e-czytnikiem dowodów osobistych oraz oprogramowaniem, które instalujemy na komputerze. Koszt takiego czytnika, w zależności od producenta, może wynosić nawet kilkaset złotych.

Podpis osobisty – Plusy

 • Bezpłatny
 • Ogólnodostępny

Podpis osobisty – Minusy

 • Posiada ograniczenia w użyciu
 • Nie pociąga za sobą skutków prawnych
 • Uznawany jest tylko na terytorium RP
 • Wydawany jest tylko na podstawie nowych dowodów osobistych
 • Służy głównie do kontaktów z podmiotami publicznymi
 • Aktualnie jest uznawany przez nieliczne organy
 • Jego użycie wymaga zakupu czytnika e-dowodów oraz specjalnego oprogramowania

Podpis kwalifikowany

Podpis kwalifikowany różni się od dwóch pozostałych opcji mocą prawną.
Jest najbardziej uniwersalny i nie posiada żadnych ograniczeń pod względem jego użycia. Podpis elektroniczny tego rodzaju jest przede wszystkim równoważny podpisowi własnoręcznemu na terenie całej Unii Europejskiej, nie tylko w Polsce. Sprawia to, że ich posiadacze w różnych państwach mogą prowadzić skuteczną współpracę transgraniczną.

Kwalifikowany podpis jest produktem komercyjnym. W Polsce można go zakupić u certyfikowanego dostawcy usług zaufania (np. Eurocert). Dzięki temu podpis tego rodzaju jest najbezpieczniejszą formą podpisu elektronicznego.

Podpis kwalifikowany bez wątpienia posiada najszersze spektrum zastosowań. Z jego użyciem załatwimy zarówno sprawy urzędowe na platformie ePUAP, sprawy biznesowe oraz szereg spraw prywatnych. Stosując taki e-podpis jesteśmy w stanie załatwić absolutnie wszystkie sprawy elektroniczne, również te, do których używany jest podpis zaufany czy podpis osobisty.

Aby stać się posiadaczem podpisu kwalifikowanego, musimy zaplanować w swoim budżecie średni wydatek rzędu niespełna 15 złotych miesięcznie (całkowita jednorazowa opłata na 2 lata to koszt koło 344 złotych). Wydatek taki szybko się zwraca, ponieważ posługując się e-podpisem, nie musimy korzystać już z usług kurierskich lub pocztowych. Dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesyłane są szybko i sprawnie, co ma niebagatelne znaczenie w zarządzaniu czasem pracy.

Kwalifikowany e-podpis umożliwia podpisywanie dokumentów każdego typu. Pozwala na zawarcie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej oraz kontaktowanie się i przesyłanie dokumentów do jednostek administracyjnych (np. ZUS, KRS, urzędy skarbowe, jednostki samorządu terytorialnego). Umożliwia także składanie zleceń w aukcjach i przetargach internetowych, podpisywanie faktur elektronicznych, a przede wszystkim jest produktem, który potwierdza tożsamość jego posiadacza. Wyrobienie e-podpisu trwa w tym przypadku średnio 15-20 minut (w przypadku dostawcy Eurocert). Po tym czasie można już korzystać z podpisu w sposób swobodny i  nieograniczony.

Podpis kwalifikowany – Plusy

 • Ma wszechstronne zastosowanie, nie posiada ograniczeń
 • Uznawany jest na terenie całej UE
 • Pociąga za sobą skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu
 • Służy do podpisywania wszystkich typów dokumentów i umów
 • Koszty jego wdrożenia i stosowania są relatywnie niskie
 • Ogólnodostępny

Podpis kwalifikowany – Minusy

 • Płatny

Teraz kupując nowy podpis elektroniczny możesz zamówić w atrakcyjnej cenie pakiet „ZNACZNIKÓW CZASU”

Usługa „Znacznik Czasu” jest przydatna w sytuacjach, gdy data odgrywa ważną rolę przy weryfikacji i uwiarygodnianiu różnego rodzaju dokumentów, umów czy certyfikatów. To pewnego rodzaju „etykieta” przypięta do dokumentu elektronicznego lub aplikacji, na podstawie której można bez problemu określić dokładną, wiarygodną datę jego powstania lub sygnowania.

Zawieszenie lub unieważnienie certyfikatu
Certyfikat kwalifikowany można zawiesić lub unieważnić:

 • przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
  kontaktując się z naszym operatorem pod numerem telefonu: +48 22 490 49 86
 • w najbliższym Punkcie Rejestracji,
 • wysyłając drogą elektroniczną na adres uniewaznienia@eurocert.pl wniosek o zawieszenie/unieważnienie certyfikatu – pobierz wniosek .pdf
 • wypełniając formularz wniosku o zawieszenie/unieważnienie on-line

na podstawie zaistnienia przyczyn wymienionych w Ustawie o podpisie elektronicznym